گاهی برای از تو نوشتن کم می آورم

باورکن

تمامی این شعرها بهانه است

تنها میخواستم بگویم:

دلم برایت تنگ شده …

|- TaRiKi -|

شاید سخت ترین رابطه


این باشد که دو انسان مغرور


عاشق هم باشند …

|- TaRiKi -|

 

 

”باختم‏”‏ تا دلخوشت کنم ؛ بدان برگ برنده ات سادگیم نبود .. دلم بود !

|- TaRiKi -|

مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام


او هَمیشه هســـــت…


هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم…

|- TaRiKi -|

بوی فراموشی گرفته ام،

رنگ تنهایی دلشکستگی

 گمانم تاریخ مصرفم گذشته است . . .

|- TaRiKi -|

تنگی نفست رو


ننداز گردن آلودگی هوا


ببین دلت کجا گیر کرده …

|- TaRiKi -|

وقتـــی منتظرشی

هربار

که

صفحه

گوشیت

روشن میشه

قلبت می زنه

دلت می لــــرزه!

|- TaRiKi -|

دلم برایت تنگ نشده … اصلا

دوست ندارم ببینمت … هیچ وقت

خاطراتمان تکرار نمی شود دیگر … هرگز

اما با تمام وجود دوستت دارم … همیشه!

|- TaRiKi -|

اینکه میخوای هر روز با یکی باشی مهــم نیست ،

فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . .

خودِ خودِ خودِت . . !

اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ !

|- TaRiKi -|


“تو” دوم شخصِ مفرد نیست

همه ی زندگیِ “من” است

|- TaRiKi -|


ﻫﻤﯿـــــــــــــﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺮﺳﯽ: ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺍﻏﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ؟

ﻣﯿﮕـــــــﻪ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ … ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ !

ﻣﯿﮕﯽ :ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎﮐﻪ !

ﺍﻣﺎ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯿﺎﺵ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ …!

ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧﯿـــــﺎﻝ !

ﻋﺎﺷﻘﻪ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧــــــﯿﺎﻝ !

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﺯﺕ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯿﻄﻠﺒﻪ

ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ : ﭼﺮﺍ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓـــــﺮﺩﺍﺵ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ …

ﺑﺮﯾﺪﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ !

ﺗﺎ ﺣﻼﻟﺶ ﻧﮑﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯽ

“ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﯼ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺣﻼﻝ ﮐﻨﯽ ”

ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﻦ …

ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻋﺎﺷﻘﺎﯼ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ !

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﺪﻥ …

ﺍﯾﻨﺎ ﻓﺮﺷﺘﻦ …

ﺗــــــــــﻮﺭﻭ خــــــﺪﺍ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺫﯾﺘﺸﻮﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ …

ﺗﻨﻬﺎﺷﻮﻥ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ …ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻣﯿﺸﻦ!

.

|- TaRiKi -|


من دنیام با عاشقی درگیره ...!

|- TaRiKi -|


من همان یاری ام کـِ ..

بهـ حُرمت نفس هایتـ نفس میکشم

و تا اَبَد 

دوستت خواهَم داشتـ..
|- TaRiKi -|


به آیینه نگاه میکنم …

لبخند میزنم …

لبخند نمیزند …

|- TaRiKi -|


سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست !

|- TaRiKi -|


برای دل خودم می‌نویسم …

برای دلتنگی‌هایم

برای دغدغه‌های خودم

برای شانه ای که تکیه گاهم نیست !

برای دلی که دلتنگم نیست …

برای دستی که نوازشگر زخم‌هایم نیست …

برای خودم می‌نویسم !

بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست !

|- TaRiKi -|


چه صادقانه پذیرفتم

چه فریبنده اغوشت برایم بازشد…

چه ابلهانه باتوخوش بودم…

چه کودکانه همه چیزم شدی…

چه زودنیازمندت شدم…

چه حقیرانه ترکم کردی…

چه بی رحمانه می سوختم…

ولی هنوزهم…

دوستت دارم!

|- TaRiKi -|
فریادها را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است.بیصدا بیادتم

|- TaRiKi -|


ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﯿﻢ

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ ,

ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺩﺍﻏﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..!

ﺷﮑﺎﮐﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛

ﺑﺪ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﯿﻢ

ﺑﺪ ﺧُﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻪ ؛

ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﺸﻪ

ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺩﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ …

ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺗﺮﺱِ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻪ ﻫﺎﺍﺍ…

|- TaRiKi -|


من تو فکر توئم. و تو الان تو بغل یکی دگه ولو ..هِهــ

|- TaRiKi -|


باران که میبارد

باید یه آغوشی …

پنجره ی بازی …

بوی خاکی …

صدای تپش قلبی …

گره ی کور دست ها و پاهایی …

باید چیزی باشد

باران که میبارد …

باید کسی باشد!

|- TaRiKi -|

کودکی گل فروش التماسم کرد که گل بخر

گفتم :برای کی؟

گفت :برای عشقت.

گفتم :اگر عشقم به عشقش هدیه داد چی؟

لحظه ی سکوت کرد و گفت گل هایم فروشی نیست!

:(((((

|- TaRiKi -|

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻡ

ﻭﻟﯽ …

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭسه …

ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …

ﺑﻪ ﻣﻦ …

ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ …

ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ …

ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨن ﻭ ﻣﯽ گن:

ﺩﯾﻮوﻧﻪ ﺩﻟﻤوﻥ ﺑﺮﺍت ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

|- TaRiKi -|


گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم

که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم…

حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم

اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:

” می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم ”

|- TaRiKi -|


ما آدما

هنوز هم مثله بچگیمون …

هر کی بیشتر باهامون بازی کنه رو…

بیشتر دوسش داریم !

|- TaRiKi -|

Editor